Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλος συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο οποίο συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 9ης και 10ης Μαρτίου και η επετειακή Σύνοδος Κορυφής για τη συμπλήρωση 60 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.

Ο κ. Κατρούγκαλος στην παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης και του εκδημοκρατισμού της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, o κ. ΑΝΥΠΕΞ υποστήριξε ότι για να αντιμετωπιστεί η υπαρξιακή κρίση νομιμοποίησης της ΕΕ, θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των συνδικάτων. Ως παραδείγματα ανέφερε την ανάγκη καθιέρωσης πανευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης κατά της ανεργίας, ελάχιστου μισθού σε συνάρτηση με το μέσο μισθό σε κάθε χώρα, εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής, καθώς και την θέσπιση Eurogroup των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων της ΕΕ για την μετεγκατάσταση των προσφύγων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός  τόνισε ότι πρόκειται κυρίως για ζήτημα σεβασμού των ευρωπαϊκών κανόνων και πάνω από όλα της αρχής της αλληλεγγύης, που δεν συνιστά μόνον πολιτική αξία αλλά και δεσμευτικό νομικό κανόνα για την ΕΕ. Υποστήριξε, τέλος, την ανάγκη αναθεώρησης της Συνθήκης του Δουβλίνου ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι χώρες πρώτης υποδοχής.