Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Εκπαιδευτικού Συμβούλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ»

Η απόφαση για την ανάρτηση του πίνακα σε μορφή pdf