Παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού των φυσικών προσώπων.