Μαθητές της Γ' λυκείου συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχολικό συγκρότημα στην Κυψέλη , Δευτέρα 16 Μαΐου 2016. Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η απαλλαγή ισχύει από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων για την κάλυψη βασικών υλικών και εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων της χώρας.