ΑΠΕ/ΜΠΕ

Αποζημιώσεις ύψους 15.674.005 ευρώ καταβάλει την Παρασκευή 7 Ιουλίου
ο ΕΛΓΑ σε 11.248 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια. κυρίως μέσα στο έτος 2016 αλλά και το 2017.
Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο νομός Ημαθίας όπου καταβάλλονται συνολικά 4.202.147,79 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο νομός Ηλείας με 2.353.673,89 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.