Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017 και τον διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2016 προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, διορίζονται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) οι πενήντα πέντε επιτυχόντες της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της 5Κ/2016 προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά την έκδοση και των οριστικών αποτελεσμάτων της οποίας δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 679/Γ΄/13-07-2017.