ΑΠΕ/ΜΠΕ

Διαδικασία εξέτασης – επιλογής των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στην Ά τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.

Το Έγγραφο σε μορφή pdf