Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνεται παράταση στην προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων μέχρι και τις 30.9.2017.

Σημειώνεται ότι υπάρχει μικρή προσαύξηση του πρόσθετου φόρου για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.