ΑΠΕ/ΜΠΕ

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση, η υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία.
Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων στην αλιεία σχετικά με τα άκρως μεταναστευτικά είδη τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα κατανέμει   τις άδειες αλιείας για αυτά τα είδη, με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη διαχείρισή τους.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούνται  όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να παραθέσουν τα σχόλιά τους μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Η διαβούλευση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων