Η πληρωμή των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» θα πραγματοποιήσει στις 9 Φεβρουαρίου, ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ανέρχεται στα 102.134 ευρώ και αφορά συνολικά 148 δικαιούχους με τους νομούς Φωκίδος και Βοιωτίας να συγκεντρώνουν τους περισσότερους. Ειδικότερα, η πληρωμή  αφορά ενισχύσεις για απώλεια της ηρτημένης παραγωγής φυτικού κεφαλαίου  και για απώλεια αποθηκευμένων προϊόντων στους δικαιούχους παραγωγούς. Οι ενισχύσεις για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου,  για απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση) και για αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου, θα καταβληθούν μετά την επιβεβαίωση των σχετικών εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

Στο link που ακολουθεί δημοσιεύεται η κατάσταση πληρωμών ανά νομό: http://www.elga.gr/files/pliromes_614_631_616_613/psea/POLICY_PAYMENTS_09022017.pdf