Ο Υπουργός Εσωτερικών άμεσα  ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δήμου Λέσβου, που αφορά στην αντιμετώπιση των ζημιών, που υπέστη η Λέσβος την περασμένη Δευτέρα κατά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενέκρινε εκτάκτως οικονομική ενίσχυση ύψους 300.000 ευρώ, αποκλειστικά για τα απαραίτητα έργα υποδομής, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Ενίσχυση 168.406,00 ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενισχύεται ο Δήμος Λέσβου με 168.406,00 ευρώ για την αντιμετώπιση δαπανών που προέκυψαν από ζημιές στις δομές του νησιού, στο πλαίσιο της διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.