Ο Υπουργός Εσωτερικών, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα Δήμων της χώρας, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 480.000 ευρώ, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποδίδεται ως εξής:
Δήμος Ανωγείων, Νομός Ρεθύμνης 170.000 ευρώ, Δήμος Βέλου – Βόχας, Νομός Κορινθίας 160.000 ευρώ, Δήμος Θέρμου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας 150.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών