Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί, στις 27 Απριλίου εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μέσω των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες αποκτούν ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ που είστε εγγεγραµµένος/εγγεγραµµένη. ∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

Μετά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.