Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και του Δήμους της Χώρας σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital» για το 2017.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», είναι περισσότερο από ποτέ επικεντρωμένο στη χρηματοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας καινοτομίας», από την επιστημονική ανακάλυψη μέχρι τη συνεργασία με την αγορά. Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα επικεντρώνονται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό στην έρευνα και την καινοτομία, π. χ. στην δημιουργία υποδομών έρευνας.

Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας τους πολίτες μεταξύ τους, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. ∆εδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών μελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ (« Ορίζοντας 2020»).

Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η μεγαλύτερη πόλη.

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί το καλοκαίρι του 2017 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 1.000.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα δοθούν χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 21 Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους συμμετοχής , οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο του βραβείου iCapital: http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm

Ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rtd-i-capital@ec.europa.eu, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe NetworkHellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr, fax: 210 7259070)».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του εγγράφου εδώ