Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνει εκείνο το σχολείο που καταφέρνει να κερδίζει καθημερινά το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών, να ξυπνά την περιέργειά τους, να τους εμπλέκει ενεργά στην αναζήτηση της γνώσης, δίνοντάς τους χώρο για δημιουργικότητα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, προωθώντας την αναλυτική, συνθετική και κριτική τους σκέψη. Τα παραπάνω τυγχάνουν κοινής αποδοχής, αναγνωρίζονται από εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς, κάτι που  επιβεβαιώνεται και από πολλά σχόλια πολιτών στην πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου για την παιδεία.

Προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει το σχολείο να το επιδιώκει σε καθημερινή βάση. Συχνά όμως η πίεση για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, ιδίως στο λύκειο, παγιδεύουν τη διδακτική πράξη σε πιο παραδοσιακά σχήματα. Το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΙΕΠ έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναπροσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και ευρείας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με στόχο να είναι εφικτή η μετάβαση σε καθημερινές διδακτικές πρακτικές περισσότερο μαθητοκεντρικές και έτσι να αποκτήσει πραγματικό νόημα για τους εφήβους και τις έφηβες αυτό που γίνεται στο σχολείο, μέσα και έξω από την αίθουσα.

Με στόχο να μπολιαστεί η σχολική καθημερινότητα με αυτό το πνεύμα, στάλθηκαν οδηγίες που συνέταξε το ΙΕΠ για τις δημιουργικές εργασίες του ΓΕΛ (που, σημειωτέον, προβλέπονταν στο άρθρο 8 του Π.Δ. 60 του 2006, το οποίο όμως έμεινε επί μια δεκαετία ανενεργό, ακριβώς γιατί ποτέ δεν είχαν σταλεί σχετικές οδηγίες). Οι Δημιουργικές Εργασίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς για να εργαστούν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους έξω από την πεπατημένη, σε μια διαδικασία που σπάει τη ρουτίνα του σχολείου, ώστε να αναπτυχθεί ένα διαφορετικό παιδαγωγικό κλίμα. Μπορούν να εξελιχθούν σε μια ευκαιρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να αναπροσδιορίσουν και την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και τον ρόλο τους σ’ αυτή.

Το ΥΠΠΕΘ μερίμνησε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών με αναλυτικές οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ) και φρόντισε να ενημερώσει έγκαιρα τους/τις σχολικούς συμβούλους, ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν τις σχολικές μονάδες σε όποιες τυχόν δυσκολίες συναντήσουν στην υλοποίηση. Εξάλλου υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στην εκπαιδευτική κοινότητα από παρόμοιες δραστηριότητες (προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητικές εργασίες, βιωματικές δράσεις) που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες.

Οι οδηγίες που έχουν σταλεί αποτελούν προτάσεις που δεν είναι περιοριστικές, μπορούν να γίνουν από τους/τις εκπαιδευτικούς προσαρμογές στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας ή κάθε τμήματος. Άλλωστε πρόθεση του Υπουργείου είναι να αξιοποιηθεί η ανατροφοδότηση που θα δώσουν εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύμβουλοι από την εμπειρία της φετινής εφαρμογής, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις.