Ψηφίσθηκε στις 11.4.2017 στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα:

-Καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2016 και μετά, η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου κάθε φορά φορολογικού έτους. Με αυτό τον τρόπο, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν επηρεάζει την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

– Δίνεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες να καταβάλλουν τις δόσεις του φόρου τμηματικά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το φαινόμενο της μαζικής υποβολής των δηλώσεων στο τέλος της προθεσμίας, αφού αποσυνδέεται η υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.