Καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2016 στους τομείς των ζαχαρότευτλων σε 724,50 ευρώ/ha, των σπόρων σποράς σε  438,99 ευρώ/ha, των συμπύρηνων ροδάκινων για χυμοποίηση σε 167 ευρώ/ha, των σπαραγγιών σε 500 ευρώ/ha και της σηροτροφίας σε 251 ευρώ/κουτί.

Επισημαίνεται ότι στην σηροτροφία, στα συμπύρηνα ροδάκινα για στη χυμοποίηση ροδάκινου καθορίστηκε η τιμή με βάση την ενδεικτική τιμή που είχε καθοριστεί στην σχετική υπουργική απόφαση.

Στους σπόρους σποράς η τιμή καθορίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό και τα επιλέξιμα εκτάρια. Στο σπαράγγι και στα ζαχαρότευτλα, λόγω του μικρότερου αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με την πρόβλεψη της σχετικής υπουργικής απόφασης, η τιμή καθορίστηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της ενδεικτικής τιμής.