Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Ά τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Το έγγραφο σε μορφή pdf