Από 1 η Απριλίου 2017 θα λειτουργούν δέκα χειρουργικές αίθουσες στον Κεντρικό Κόμβο των Χειρουργείων, από τις επτά που λειτουργούσαν έως σήμερα.

Σε εξέλιξη είναι η σταδιακή ανάπτυξη και των υπόλοιπων τεσσάρων  χειρουργικών αιθουσών καθώς και η ενίσχυση του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Πηγή: http://www.moh.gov.gr