Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων για την άρση της επικινδυνότητας των κατολισθήσεων, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι τη περιοχής της Τιθορέας από τις πτώσεις βράχων του όρους Παρνασσού.

Ειδικότερα, εγκρίνεται το ποσό του 1.240.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άρσης κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τιθορέας του δήμου Αμφίκλεια-Ελάτειας».

Με την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου αναμένεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το φαινόμενο της αποκόλλησης βράχων που αποτελεί διαρκή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Η δημοπράτηση του θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό και  οι ακριβείς εργασίες που θα εκτελεστούν, θα αναλύονται λεπτομερώς στα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.