ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ο οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) με σχετική ανακοίνωση του προς  τους Δήμους, καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν αιτήσεις  από την  Παρασκευή  21-7-2017 έως και την  Δευτέρα  21-8-2017 για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014-2015-2016 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης. (Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014-2015-2016»).

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ