Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ορίζεται ότι η τυχόν μεταβολή στην ερμηνευτική θέση της Φορολογικής Διοίκησης δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται την φορολογική επιβάρυνση του φορολογούμενου.