Σε νέες πληρωμές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 28 έως 31 Ιουλίου και αφορούν  ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσεων για τη βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία, την αναδιάρθρωση αμπελώνων, την προώθηση φρούτων κ.ά.

Ο πίνακας με την κατανομή των ποσών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.