ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ξεκίνησε η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β’ κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 9/8/2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis/.

Από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στο www.ependyseis.gr/mis/, γίνεται γνωστό ότι η οριστικοποίηση της υποβολής των αιτήσεων θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 10/7/2017. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και να διατηρούν τις αιτήσεις τους σε κατάσταση “προσωρινής αποθήκευσης”, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα οριστικοποίησής τους.

Συνολική πληροφόρηση για τη δράση υπάρχει στον ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό τόποwww.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi, στο www.espa.gr καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Facebook, Twitter, Linked In). Επίσης, στον ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, τηλ.: 210 6985210 και τους κατά τόπους εταίρους του.