Από σήμερα, 7 Απριλίου 2017, ξεκινά η υποβολή του εντύπου Α21 στο TAXISNEΤ, από όπου θα προκύψουν και οι φετινοί δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ. Για την υποβολή του εντύπου είναι προαπαιτούμενο οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλλει και την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2016. Όπως σημειώνεται, από την έγκαιρη υποβολή του Α21 θα εξαρτηθεί και ο χρόνος καταβολής της συγκεκριμένης παροχής κατά περίπτωση. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής του Α21 είναι εφικτή με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποκτηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Οι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει πρώτα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και ταυτόχρονα το Α21 ώστε να τα λάβουν με την δεύτερη δόση. Επίσης Α21 θα πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι δικαιούχοι εκ νέου, ενώ θα πρέπει να δηλωθούν και όποιες μεταβολές στον αριθμό των τέκνων.