ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκαν από τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και των τοπικών φορέων, οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι στο σύνολο των περιοχών της Λέσβου που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό.

Παράλληλα από την 26η Ιουνίου ξεκίνησε και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος σε πληγείσες περιοχές της νήσου Λέσβου, εκτός από τη Βρίσα, στην οποία πραγματοποιήθηκε, από την πρώτη ημέρα στα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και δευτεροβάθμιος, παράλληλα με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.

Σήμερα, 26 Ιουνίου διενεργούνται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι στις Τ.Κ. Ακράσι, Αμπελικό, Βρίσα, Λισβόρι, Πλωμάρι και Σταυρός, στις οποίες καταγράφηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, προκειμένου να διευκολυνθεί και το έργο των κατεδαφίσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΨΙΩΝ:

Στις  1986 έφτασε  το σύνολο των αυτοψιών που διενεργήθηκαν από  13 – 06  έως και 25 – 6 – 2017  στη Λέσβο από τα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των τοπικών φορέων

Ειδικότερα:

  • Διενεργήθηκαν μέχρι και σήμερα 1986 αυτοψίες στο νησί της Λέσβου.  Κρίθηκαν κατοικήσιμα 871 κτίσματα και μη κατοικήσιμα 1.115.
  • Από το σύνολο των αυτοψιών, 1.750  αφορούν  κατοικίες, από τις οποίες 774 κρίθηκαν κατοικήσιμες και 976 μη κατοικήσιμες. Οι υπόλοιπες αφορούν σε επαγγελματικούς χώρους, ιερούς ναούς και λοιπά κτίρια και αποθήκες.

Τυχόν αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί, θα εξεταστούν κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχο.