Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοίνωσε την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Ά φάσης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011 και έληγε στις 30 Ιουνίου.