Έως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν ανέργους ηλικίας 30 – 49 ετών. Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση No 12/2016 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

www.oaed.gr