ΑΠΕ/ΜΠΕ

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση, με την οποία δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, ενώ παράλληλα δίνεται παράταση και αναστολή στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στη Λέσβο στις 12.6.2017.

Συγκεκριμένα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα τους στις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου:

  • Παρατείνονται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιάς, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων (πλην ΦΠΑ που ορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ), τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από τις 12 Ιουνίου 2017 και μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
  • Παρατείνονται μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου 2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 12 Ιουνίου 2017 και μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και των δόσεων για ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  • Αναστέλλεται μέχρι και την 12 Δεκεμβρίου 2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 12 Ιουνίου 2017 οφειλών.