ΑΠΕ/ΜΠΕ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την παράδοση ενός νέου υπερσύγχρονου σχολικού κτιρίου στο δήμο Μεγαρέων το οποίο θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στις κτιριακές υποδομές της περιοχής και δη του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου-Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου, (ΤΕΕ-ΣΕΚ) ο μαθητικός πληθυσμός του οποίου επί δεκαετίες πραγματοποιεί τα εργαστηριακά μαθήματα σε προκάτ αίθουσες ή σε κτίρια που είναι διασπαρμένα σε όλη την περιοχή.

Το ΤΕΕ – ΣΕΚ Μεγάρων συγκαταλέγεται στα 24 σχολεία που έχουν φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές Υποδομές (ΤκΥπ), εποπτευόμενο οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  και κατασκευάζονται με σύμβαση ΣΔΙΤ. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση. Πρόκειται για μία καινούρια κτιριακή πτέρυγα που βρίσκεται δίπλα στο παλιό κτίριο που κατασκευάστηκε το 1982 και το οποίο εδώ και χρόνια δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο νέο κτίριο θα λειτουργήσουν αίθουσες διδασκαλίας καθώς και όλα τα εργαστήρια του σχολικού συγκροτήματος, τα οποία μέχρι τώρα ήταν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη των Μεγάρων αλλά και σε προκάτ αίθουσες που είχαν τοποθετηθεί στο οικόπεδο του παλιού σχολείου, δημιουργώντας νέες συνθήκες παροχής εκπαιδευτικού έργου σε πάνω από 200 μαθητές που φοιτούν σήμερα στο ΤΕΕ-ΣΕΚ Μεγάρων.

Το κτίριο έχει συνολικό μικτό εμβαδό 3.327τ.μ. και πρόβλεψη για στέγαση άνω των 175 μαθητών έχει κατασκευαστεί με τις βέλτιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η οργάνωση των χώρων του κτιρίου έχει γίνει με γνώμονα τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, η επιλογή του προσανατολισμού για την χωροθέτηση των λειτουργιών έγινε αφενός με λειτουργικά κριτήρια και αφετέρου με στόχο τη μείωση των αναγκών σε ενέργεια για την θέρμανση, τον κλιματισμό, τον δροσισμό και το φωτισμό των χώρων.

Το νέο κτίριο, περιλαμβάνει όλους εκείνους του λειτουργικούς χώρους, που προβλέπει ο σχεδιασμός ενός υπερσύγχρονου σχολικού κτιρίου, στο οποίο μπορούν να εκτελεστεί με επάρκεια το εκπαιδευτικό έργο και οι αναγκαιότητες που απορρέουν από αυτό.