Μπορείτε να δείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα της παρουσίασης της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.