Σε νέες πληρωμές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 21 έως 24 Ιουλίου. Πρόκειται για πληρωμές, σε δικαιούχους γεωργοκτηνοτρόφους, που αφορούν σε βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων, νιτρορύπανση, αμειψισπορά κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.