Πληρωμές ύψους 27,2 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ,  κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 3 Αυγούστου. Οι πληρωμές αφορούν ανηλειμμένες υποχρεώσεις δράσεων για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, εξισωτικές αποζημιώσεις κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ