Σε πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ προχώρησε πρόσφατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις, δράσεις και μέτρα προώθησης προϊόντων κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.