Σε πληρωμές συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.  Η πληρωμή αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007 – 2013.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.