Σε πληρωμές συνολικού ύψους 8,2 εκ. ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 30/6 έως τις 4/7. Πρόκειται για πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων δράσεων και μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και υπόλοιπα ποσά που αφορούν αναδιάρθρωση αμπελώνων, συνδεδεμένες ενισχύσεις αιγοπροβατοτρόφων, βοοτρόφων, βιομηχανικής ντομάτας, πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, ενισχύσεις για την παραγωγή γάλακτος, τυριού κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.