Στην πληρωμή 12,8 εκατ. ευρώ σε συνολικά 28.088 αγρότες και δικαιούχους μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιήται από τις 6 έως τις 14 Φεβρουαρίου και ήταν ύψους 7.602.185  ευρώ (πληροφορίες εδώ).
Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 22 Φεβρουαρίου και ήταν ύψους 5.211.161,44 ευρώ (πληροφορίες εδώ).

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των πληρωμών είναι και τα υπόλοιπα των Μέτρων 311, 312, 313 (πρώην Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στόχευαν κυρίως στην αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.