Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα κατάρτισης των νέων γεωργών (ξεκίνησαν στις 5 Μαΐου) των  δικαιούχων της 2ης Προκήρυξης του ΜΕΤΡΟΥ 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΥΠΑΑΤ και αφορούν στην φυτική, ζωική και μικτή παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των καταρτιζόμενων, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και έχουν διάρκεια 150 ωρών, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.