Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, με συνολικό ποσό έως 1.062.647,16 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 8437/23/03.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Αναλυτικά τα ποσά:

Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Νομός Αττικής 3.547,80 ευρώ, Δήμος Ιλίου, Νομός Αττικής 66.736,75 ευρώ, Δήμος Κορυδαλλού, Νομός Αττικής 88.079,89 ευρώ, Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας 67.211,08 ευρώ, Δήμος Περιστερίου, Νομός Αττικής 41.200,00 ευρώ, Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, Νομός Κοζάνης 324.121,32 ευρώ, Δήμος Σιντικής, Νομός Σερρών 183.793,24 ευρώ, Δήμος Στυλίδας, Νομός Φθιώτιδας 287.957,08 ευρώ.