Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ύψους 2.278.481,16 ευρώ στους Δήμους που αναφέρονται παρακάτω, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η επιχορήγηση καθίσταται δυνατή από το άρθρο 48 του ν.4456/2017 (όπως τροποποιήθηκε), για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων σε ιδιώτες, και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και να καλύψουν δαπάνες (που προέρχονται από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμής), οι οποίες ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Δήμων και σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.

Αναλυτικά τα ποσά:
Δήμος Λαυρεωτικής, Νομός Αττικής 45.632,35 ευρώ, δήμος Μεγαρέων, Νομός Αττικής 355.839,67 ευρώ, δήμος Χαϊδαρίου, Νομός Αττικής 925.241,38 ευρώ, δήμος Αλεξανδρούπολης, Νομός Έβρου 828.385,26 ευρώ, δήμος Φαρσάλων, Νομός Λάρισας 10.571,75 ευρώ, δήμος Σκύδρας, Νομός Πέλλας 112.660,88 ευρώ, δήμος Εμμανουήλ Παππά, Νομός Σερρών 149,87 ευρώ.