ΑΠΕ/ΜΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF