Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε workshops- ομαδικά εργαστήρια με θέμα «Εκπόνηση προσχεδίων Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» για τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

3. Γραφικών Τεχνών

4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων
και Τηλεπικοινωνιών

5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

6. Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

8. Αισθητικής Τέχνης

9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Η διοργάνωση των workshops θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα 10-14 Ιουλίου και θα έχει διάρκεια 3 ημερών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και Σχολικοί Σύμβουλοι καλούνται να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον συμμετοχής τους μέχρι και 6 Ιουλίου σε σχετική πλατφόρμα του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ , συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, δηλώνοντας ενδιαφέρον μόνο σε μία από τις εννέα ειδικότητες και καταθέτοντας α) βιογραφικό σημείωμα και β) κείμενο τεκμηρίωσης της συνάφειας των σπουδών και του έργου τους (εκπαιδευτικού, επιστημονικού και επαγγελματικού) στην επιλεγείσα ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, πριν δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, είναι σκόπιμο να έχουν διασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους για όλες τις ημέρες της εν λόγω εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν και θα λάβουν ειδική ενημέρωση μέχρι 7 Ιουλίου 2017 για το πρόγραμμα καθώς και για τις λοιπές σχετικές λεπτομέρειες (ακριβείς ώρες, χώρος εργασιών). Σημειώνεται ότι με βάση τη διαθεσιμότητα των χώρων, ενδέχεται να απαιτηθεί η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών σε απογευματινές ώρες. Βεβαίωση συμμετοχής θα χορηγηθεί μόνο σε όσους/ες συμμετέχοντες/ουσες λάβουν μέρος στις εν λόγω εργασίες για όλη τη διάρκεια των workshops.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στα ανωτέρω ομαδικά εργαστήρια δεν θα καταβληθεί οιαδήποτε αμοιβή για την συμμετοχή, ούτε για το παρασχεθέν έργο. Διευκρινίζεται ότι όσοι/ες συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία θα εκχωρήσουν το σύνολο των πνευματικών τους δικαιωμάτων σε κάθε έκφανση, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών απεκδυόμενοι κάθε σχετικής αξίωσης. Επίσης οι συμμετέχοντες/ουσες δεσμεύονται ότι δεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού επί του παραχθέντος έργου.

Το έγγραφο σε μορφή pdf