Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα
ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα
τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF