Ενόψει της έναρξης του 2ου τετραμήνου στα Γυμνάσια, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευτικός δύναται να επιλέξει την ανάθεση συνθετικών δημιουργικών εργασιών στους μαθητές για την αξιολόγησή τους στα μαθήματα της Ομάδας Β καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-01-2017 στην Αθήνα, σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

1) Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες και η θεματική εβδομάδα στο Γυμνάσιο
2) Οι Δημιουργικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο.

  • Η ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16 θα πραγματοποιηθεί από τις 09.00 π.μ έως τις 12.00 και
  • η ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων των ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ19, θα πραγματοποιηθεί από τις 12.30μ.μ. έως και τις 15.30 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα μαγνητοσκοπηθεί. Το βίντεο της ημερίδας θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρακολουθούντες εξ αποστάσεως μπορούν να αποστέλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα στο εξής email: de_sde@iep.edu.gr

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι που θα επιλέξουν να μετακινηθούν για την παρακολούθηση της ημερίδας παρακαλούνται να απευθύνονται στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης για τη διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης των δαπανών αυτών από τον σχετικό ΚΑΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης να ενημερώσουν τους Σχολικούς Συμβούλους αρμοδιότητάς τους.