Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα στο Δήμο Ζακύνθου της ΠΕ Ζακύνθου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, κατολίσθησεις) που εκδηλώθηκαν στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016.

Η ρύθμιση καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτά. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Η ρύθμιση αφορά τα χρέη, τα οποία είχαν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1187/12.12.2016 (ΦΕΚ 4172 Β’/23.12.2016) και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.