Με το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες, τους δήμους, τις περιφέρειες και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.

Αντικείμενο δραστηριότητας των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 14:00.