Από σήμερα 19/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών».

Κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καλείται να συμμετάσχει στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του παραπάνω νόμου στον διαδικτυακό ιστότοπο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.