ΑΠΕ/ΜΠΕ

Υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο περνά ο ΟΑΣΘ και οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης μετά από 6 δεκαετίες, όπως προβλέπεται σε σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει:

  • Την ίδρυση δύο νέων δημόσιων φορέων, τον Ο.Σ.Ε.Θ και τον Α.ΣΥ.Θ.
  • Ο ΟΣΕΘ είναι ο Εποπτικός Φορέας, έχει τον έλεγχο, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας: λεωφορεία, μετρό, τραμ, θαλάσσιες συγκοινωνίες, αστικά ΚΤΕΛ και παράλληλα επίσης, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον έλεγχο των αγοραίων ταξί.
  • Ο Α.ΣΥ.Θ είναι ο Φορέας Λειτουργίας, αναλαμβάνει το έργο της λειτουργία των λεωφορείων και στη συνέχεια και του μετρό και ξεκινά τη λειτουργία του μόλις διαπιστώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ ότι έχει την κατάλληλη υποδομή. Αυτό προβλέπεται να γίνεται το αργότερο στις 3 Δεκεμβρίου του 2019.
  • Ο μέτοχος της Α.ΣΥ.Θ είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ, μπορεί να μεταβιβάσει ως το 49% των μετοχών στους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στα Διοικητικά Συμβούλια των δυο Φορέων, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον Ο.Σ.Ε.Θ, στον Εποπτικό Φορέα, θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος των Κοινωνικών Φορέων της πόλης και των Επιμελητηρίων.
  • Για το μεταβατικό διάστημα ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας λάβαμε υπ’ όψιν τα αρνητικά φαινόμενα λειτουργίας  του ΟΑΣΘ, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τον Κανονισμό, την υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ και του Ελληνικού Δημοσίου, τις αδυναμίες καταβολής ακόμη και των δεδουλευμένων των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, αλλά και τις μεγάλες οφειλές που υπάρχουν στο Δημόσιο και τις Τράπεζες. Και βέβαια, τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης  και συνεχούς παροχής αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Μεταβιβάζεται αυτοδικαίως όλη η περιουσία του ΟΑΣΘ στο Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει του άρθρου που προβλέπεται στη σύμβαση της 30/4/2001, οικονομικής συμφωνίας. Η περιουσία παραμένει στην κατοχή του ΟΑΣΘ για τους σκοπούς της προσωρινής ανάθεσης σ’ αυτόν, του συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή μέχρι τις 3/12/2019.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 106 και το άρθρο 5 του Συντάγματος, ο ΟΑΣΘ αποκτά δημόσιο χαρακτήρα. Στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και ρυθμίζονται οι διαδικασίες αποτίμησης της επιχείρησης και ρυθμίζεται και η διαδικασία εκκαθάρισης του ΟΑΣΘ.
  • Διασφαλίζονται πλήρως όλες οι θέσεις εργασίας τόσο του  προσωπικού του ΟΑΣΘ όσο και του προσωπικού του ΣΑΣΘ, το οποίο μεταφέρεται στους δύο νέους φορείς.
  • Το εισιτήριο παραμένει στις ίδιες τιμές.
  • Κατοχυρώνεται ο ουσιαστικός πλέον ρόλος και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας της πόλης, αφού συμμετέχουν και στους δυο φορείς.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ