Από σήμερα λειτουργεί η ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.keyd.gov.gr

Μέσα από αυτό τον διαδικτυακό χώρο οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΓΔΙΧ.