Παροχή συμβουλών προς τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες παρέχει από την 1η Μαρτίου το πρώτο Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) ενώ για τον ίδιο σκοπό έχει τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική σελίδα www.keyd.gov.gr.

Το πρώτο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών το οποίο λειτουργεί και ως «πιλότος» για τα άλλα 120 που θα ανοίξουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο παλιό κτίριο του Κεράνη.